Carles Guasch: l'elegant màgia de l'abstracció per Helena Alvarado