text de Iolanda Bonet. Exposició 1×1 Mirada Escrita